BBarwinek - 2013-11-18 15:10:46

Funkcje klanowe

Dowódca: BBarwinek
Zastępca dowódcy: Dratwasatana
Zastępca dowódcy: Tomcat6
Zastępca dowódcy: ShadoV_poland
Zastępca dowódcy: Cronos栄wner

Rekruterzy: taczanka543

Dyplomaci: Dowódca oraz Zastępcy

www.elekitelek.pun.pl www.narutogameplay.pun.pl www.wnoz.pun.pl www.marichuana.pun.pl www.trafnetypy.pun.pl